Trygg i vatn – for born opp til 10 år

Bli tryggare i vatn med leik og læring! Me tek utgangspunkt i læreplanen sitt kompetansemål om at barnet skal «vera trygg i vatn og vere symjedyktig». For meir informasjon rundt kurset, les deg opp på www.tryggivann.no

Årskort kan ikkje nyttast i kurssamanheng. Dei yngste borna bør ha med seg følgje i garderobeanlegget. Dersom du vil betala med fritidskortet, ta kontakt for påmelding og faktura.

Tysdagar kl 17:00–17:45: 4-7 år

Tysdagar kl 18:00–18:45: 7-10 år

Ansvarleg: Dag Instanes, idrettspedagog.

Pris haust: 1850,- 

Pris vinter/vår: 2250,- 

Kursforløp haust 2022: 8 veker med start 18 oktober.

Kursforløp vinter 2023: 10 veker med start 6 januar.

Kursforløp vår 2023: 10 veker med start 11 april .

Påmelding på e-post til dag@hardangerbadet.no

 

Foto: Visit Hardangerfjord