Trygg i vatn – symjekurs for 6–10-åringar

Bli tryggare i vatn med leik og læring! Me tek utgangspunkt i læreplanen sitt kompetansemål om at barnet skal «vera trygg i vatn og vere symjedyktig». For meir informasjon rundt kurset, les deg opp på www.tryggivann.no

Årskort kan ikkje nyttast i kurssamanheng. Dei yngste borna bør ha med seg følgje i garderobeanlegget. Kurset kan betalast med fritidskortet.

Tysdagar kl 16:30–17:15: 1-2 klasse

Tysdagar kl 17:30–18:15: 3-4 klasse

Ansvarleg: Dag Instanes, idrettspedagog.

Pris: 1840,- 

Oppstart: tysdag 19 oktober 2021 – 8 veker