Trening

Har du kjøpt, eller vurderer å kjøpe medlemskap i treningsrommet vårt? Hardangerbadet tilbyr treningsrettleiing.

Les meir om tilboda våre under

Alt er mogleg! Kombinasjonen av alle våre fasilitetar kan nyttast for å oppnå best mogleg trivsel i eit aktivt og friskt liv.

Dag Instanes

Treningsrommet

Kalenderen under viser kva tidspunkt treningsrommet er ope og kva kurs o.l. som foregår der.