Vert med oss på kurs og få meir utbytte av badet.

Symjeteknikkurset legg vekt på basis symjeteknikk og -øvingar og tek deg frå å vera ein badar til å verta ein symjar.

Ansvarleg: Dag Instanes, idrettspedagog.

Prisar 2021
45 min            5 økter            750,- medlem / 1000,- ikkje medlem

Oppstart kurs kveldstid tysdag 5. januar kl 18:00
Oppstart kurs dagtid onsdag 6. januar kl 11:00

Aldersgrense 18 år. Ein må vera symjedyktig for å delta på kurset.

Har du spørsmål, send ein e-post til dag@hardangerbadet.no