Svømmeklubb

Engasjer deg i oppvekstvilkåra til barn og unge. Vert med å starta svømmeklubb!

Me treng vaksne som kan etablera klubben, halda i trådane og koordinera aktiviteten. Det er mange personar i Kvam som ynskjer å vera aktivitetsleiarar/trenarar.

Ta kontakt om du er interessert eller ynskjer meir informasjon.

Kontakt
Gunn Hilde Øymo
Mobil: 922 16 013
E-post: gunn.hilde@hardangerbadet.no