Svøm deg til varmare strøk!

Vert med i årets Svøm langt-kampanje og du kan vinna eit reisegåvekort på kr 25.000.

Årets Svøm langt-kampanje går frå 1. januar til 31. mars. Målet med kampanjen er å skapa gode mosjonsvanar i befolkninga og motivera til å nytta svømmehallen som arena for fysisk aktivitet.

Registrer deg på svomlangt.no, logg svømmeturane dine og du kan vera ein heldig vinnar av mange fine premiar der hovudpremien er eit reisegåvekort.

Foto: Visit Hardangerfjord