Sommaren i Hardangerbadet

Det er veldig mange som kjem for å bada i Hardangerbadet desse dagane. Det er me svært takknemlege for.

Grunna restriksjonar kan me kun ta imot 90 badegjester samtidig, difor kan det bli litt venting. Det vert organisert eit køsystem slik at ventinga blir mest mogleg smidig og behageleg for alle.

Følg med på Facebook-sida vår for driftsmeldingar undervegs. Det vil ikkje lenger vera mogleg å kjøpa einskildbillettar på nett slik at alle kjem til badet på like vilkår.

Me gler oss til å sjå deg i Hardangerbadet!

Foto: Visit Hardangerfjord