Opningstider

Opningstider i badet

Måndag: 07:00-08:30, 14:00-21:00

Tysdag og onsdag: 14:00-21:00

Torsdag: 07:00-21:00

Fredag: 15:00-21:00

Helg og ferie: 11:00-18:00

Du kan bruke følgjekort hjå oss.

NB! Alle må opp av bassenga 30 minutt før me stengjer.

Opningstider i treningsrommet

Opningstidene gjeld for medlemmar

Måndag–fredag: kl. 06:00–22:00
Helger og feriar: kl. 08:00–20:00

Drop-in enkeltbillett gjeld i opningstidene til badet.

Bruk bakdøra mot kyrkja utanom badet si opningstid.

Hugs handsprit, avstand og reine soner. Vask alltid etter deg.