Verdiskaping i Hardangerbadet

Hardangerbadet vil skapa store verdiar for Kvam, Jondal og resten av Hardanger.

Verdi for Kvam, Jondal og resten av Hardanger:

 • Investering i Hardangerfjord hotell og Hardangerbadet – 235 millionar kroner eks. mva.
 • Topp moderne symjeanlegg som er ope heile året
 • Nytt symjetilbod til innbyggjarar, hyttefolk og andre besøkjande
 • Nye helsetilbod lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Attraktive helsearbeidsplassar med høg kompetanse
 • Sikrar 25 eksisterande og etablerar omlag 30 nye arbeidsplassar
 • Årlege ringverknader for lokalsamfunnet er rekna til 50 millionar kroner
 • Det vert meir attraktivt å bu og leva i Hardanger
 • Hardanger vert meir ettertrakta som reisemål

Verdi for Kvam herad:

 • Moderne anlegg for skulesymjing – jf. nye krav om symjeopplæring i skulen
 • Årleg auka eigedomsskatt
 • Årleg reduserte nettokostnader
 • Heradet sparar midlar sidan:
  • Rehabilitering av dagens anlegg vert dyr
  • Nytt kommunalt anlegg vil kosta vesentleg meir (jf. Voss)
  • Årlege kostnader vil vera monaleg mindre enn for eit reint kommunalt anlegg

Hardangerbadet

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

post@hardangerbadet.no

Tlf: 905 06 436