Innhaldet i Hardangerbadet

Hardangerbadet er eit fyrtårnprosjekt med helsepark, bade- og symjeanlegg, hotell og visningssenter for laks, lokalisert i Øystese. Bygget vil husa eit mangfald av tenester fordelt over tre etasjar.

Leigetakarar:
Hardanger Akvasenter AS (Lingalaks AS)
Boots apotek Linnea, Øystese
Helse i Hardanger AS
Helsebanken legesenter ANS
Helsebanken fysioterapi AS
Øystese Tannklinikk
Kvam herad, helsestasjon

I 1. etasje finn ein:

 • Konkurransebasseng, 25 meter
 • Leik- og familiebasseng
 • Opplærings- og terapibasseng
 • Treningssenter
 • Kafeteria
 • Visningssenter for laks (Lingalaks)
 • Apotek
 • Fellesareal mot hotell – resepsjon – restaurant

I 2. etasje finn ein:

 • Helsebanken ANS
 • Øystese Tannklinikk
 • Helsebanken Fysioterapi AS
 • Helsestasjon Kvam herad

I 3. etasje finn ein Helse i Hardanger AS:

 • FoU (forsking og utvikling)
 • Ryggsenter – fysioterapi/kiropraktor
 • Spesialisttenester:
  • Ernæring
  • Diabetes
  • Hjarte og lunge
  • Psykolog
  • Trening
 • Test-laboratorium
 • Treningssalar

Hardangerbadet

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

post@hardangerbadet.no

Tlf: 905 06 436