Nye opningstider

Frå og med måndag 17. august når skulane startar opp att endrar me opningstidene i Hardangerbadet.

Skulesymjinga opptek badet frå klokka 08:30 på kvardagane. Måndagar og fredagar opnar badet for publikum klokka 15:00. Tysdagar, onsdagar og torsdagar opnar det klokka 14:00. Alle kvardagar vert opningstidene utvida til klokka 21:00.

Morgonsymjingane kjem når nye tilsette er på plass og skulerte.

Treningsrommet er ope for abonnentar frå kl. 10:00 til kl. 21:00 kvardagar. For hotellgjester er treningsrommet tilgjengeleg når badet er ope.

Sjå kalenderen vår for fleire detaljar.