Me utvidar opningstidene

Frå og med veke 38 er Hardangerbadet ope for publikum endå lenger.

17. september startar me å ha ope kvar torsdag for alle heile dagen frå 07:00–21:00.

Velkomen. Me gler oss til å treffa deg i badet!