Leik og lær i 2022! Kursprogrammet er klart.

På nyåret har me mange spennande og nyttige kurs på gang. Her vil det vera nytting lærdom å henta for absolutt alle aldersgrupper.

Oppstartsdato og link til påmelding kjem snart. Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på kva som høver for deg.

Kurs for born:

 • Babysymjing (3–24 mnd)
 • Småbornssymjing (2–4 år)
 • Vasstilvenning (4–10 år)
 • Symjekurs for born (8–15 år)

Kursa vert delte i grupper tilpassa alder og nivå. Ta kontakt med oss om du er usikker på kva kurs som høver for ditt barn.

Kurs for vaksne:

 • Symjekurs for vaksne – for deg som er trygg i vatn og vil verta symjedyktig.
 • Vasstilvenning for vaksne –for deg som er utrygg i vatn eller aldri har lært å symje.
 • Symjeteknikkurs crawl – skikkeleg god trening!
 • Symjeteknikkurs bryst – vanskelegare enn ein trur!
 • Symjeteknikkurs for vidarekomne – for deg som har teknikken inne og vil bli skikkeleg god!

Treningsgrupper

 • Aquagym
 • Lett Sveitt

Treningsgruppene våre i terapibassenget vil fortsetje i 2022, kvar onsdag til same tidspunkt som i haust. Du kan booke plass frå januar til juni, eller velje kursforløp før/etter påske.

 

Foto: Visit Hardangerfjord