Fredagshype! – ungdomsklubb 13–18 år

Bli med å leike, symje, hoppe, stupe, skli, klatre og chille med oss.

Du vel om du vil vera aktiv eller berre slappe av, duppande på eit badedyr og flyte i takt med musikken inn i helga.

Kvar fredag blir det ein aktivitet du kan bli med på, der leik og meistring står i fokus, -ikkje prestasjon.

Årskort kan ikkje nyttast, Fredagshype kan betalast med fritidskortet.

Fredagar kl 18:30-20:30.

Pris: 900,- Kan betalast med fritidskortet

Oppstart: fredag 22 oktober 2021 – 8 veker