Vert med oss på kurs og få meir utbytte av badet. Det er ledige plassar på kurset tysdag 9. og tysdag 16. mars.

Symjeteknikkurset legg vekt på basis symjeteknikk og -øvingar og tek deg frå å vera ein badar til å verta ein symjar.

Aldersgrense 18 år. Ein må vera symjedyktig for å delta på kurset.

Ansvarleg: Dag Instanes, idrettspedagog.

Har du spørsmål, send ein e-post til dag@hardangerbadet.no