Vert med oss på kurs og få meir utbytte av badet. Det er ledige plassar på kurset som startar 20 Mai.

Kurset går over fem veker og vil gi deg ei innføring i crawlteknikk. Om du kan litt frå før eller er heilt fersk, dette passar for alle som ynskjer å få meir ut av symjinga!

Aldersgrense 18 år. Ein må vera symjedyktig for å delta på kurset.

Ansvarleg: Dag Instanes, idrettspedagog.

Har du spørsmål, send ein e-post til dag@hardangerbadet.no