Lat oss halda badet reint!

Dusj naken før du går i badet!
Vask - skyll - bad - skyll

Bassengvatn er tilsett frie klorpartiklar. Desse små hjelparane filtrerer og luker vatnet for feitt og bakteriar.

Dersom du ikkje vaskar deg før du hoppar i bassenget, vil desse «vaktmeistarane» feste seg til feitt, klesstøv og bakteriar i huda og håret ditt.

Brukar du i tillegg såpe og sjampo etter badet, vil dei mest effektive klorpartiklane henge ekstra godt fast på kroppen din og bli med deg heim.

Visste du…

… at 1 person som ikkje vaskar seg skikkeleg, naken med såpe og sjampo, forureinar bassenga like mykje som om lag 70 personar som har gjort det?

…at ved å vaske hud og hår med såpe og sjampo før du laugar deg i badet, gjer at du unngår irritert hud og klorlukt etter du har bada?

…at såpe i badekle er like skadeleg for vasskvaliteten som udusja kroppar?

Optima pH4 sine såper inneheld hudpleie i tillegg til vaskestoff. Derfor kan du vaska hendene og dusja så ofte du ønskjer utan å skada huda.

I tillegg har dei organiske syrer som gjer at såpa vert sur, pH4. pH4 bevarer den gode og normale bakterieflora, gjer livet surt for problembakteriane og gir hud i balanse.

Optima pH4 gjer deg rein og tek vare på huda di!