UngSym 9–15 år

UngSym 9–15 år

Kurs i symjeteknikk UngSym er eit symjekurs for deg som kan symje litt og flyt godt, men ynskjer å bli god! Det blir både leik og teknikktrening, i god kombinasjon. Trivs du ikkje med ballspel, men ynskjer å drive med idrett? Kom og ver vektlaus saman med oss! ...
Trygg i vatn – for born opp til 10 år

Trygg i vatn – for born opp til 10 år

Bli tryggare i vatn med leik og læring! Me tek utgangspunkt i læreplanen sitt kompetansemål om at barnet skal «vera trygg i vatn og vere symjedyktig». For meir informasjon rundt kurset, les deg opp på www.tryggivann.no Årskort kan ikkje nyttast i kurssamanheng. Dei...
Treningsrettleiing

Treningsrettleiing

Idrettspedagog Dag Instanes Dag Instanes er utdanna idrettspedagog ved USN i Telemark 2016. Ein idrettspedagog tilbyr aktivitets- og treningsrettleiing som er tilpassa kundens aktivitetsnivå og målsetjingar. Det kan vera vanskeleg å komma i gong med fysisk aktivitet,...
Introduksjon til treningsrommet

Introduksjon til treningsrommet

Har du kjøpt, eller vurderer å kjøpe medlemskap i treningsrommet vårt? Treng du litt inspirasjon til å komma igong? Me tilbyr 25 minuttar med gjennomgang av alle apparat og anna utstyr du finn på det flotte treningsrommet vår. Me guidar deg og syner riktig bruk samt...
Symjeteknikkurs

Symjeteknikkurs

Kurs i symjeteknikk Dette er eit symjekurs for deg som vil lære riktig teknikk; bruk minst mogleg energi, få mest mogleg framdrift. Med riktig teknikk vil du få best utbyte av treninga, samt redusera risiko for belastning i nakke og skuldre.  Du får lære både crawl-...
Mor & Mini

Mor & Mini

Herleg og effektiv trening i terapibasseng for deg og babyen din. Mor og mini er ein gruppetime med avlastande styrketrening for heile kroppen. Fokuset ligg på røyrsle og trening av muskulatur påvirka av svangerskapet. Det passar for deg som nyleg har gjennomgått...