Det er trygt å bada

Hardangerbadet er ein trygg stad å møtast. Viruset me alle prøver å unngå, trivs ikkje i dei kjemikalie- og temperaturtilhøva me har. Me tek med oss noko av det positive frå pandemitida vidare og har håndsprit-dispensarar ståande synleg i fellesareala. Bruk gjerne desse. 

Skikk og bruk i Hardangerbadet

 • Følg alltid opplysningsskilt og badevertane sine rettleiingar.
 • Du må vera minst 12 år og symjedyktig for å gå åleine i Hardangerbadet.
 • Born under 12 år må ha fylgje med ein symjedyktig, badande person over 18 år.
 • Ein symjedyktig vaksen (over 18 år) kan maksimalt ha med seg 3 born under 12 år.
 • Rusa eller støyande personar og personar med opne sår, vert bortviste.
 • All bruk av fotoapparat og mobilkamera er forbode i badeanlegget og dusj- og garderobeområda.
 • Før du badar, må du vaska heile kroppen inkludert håret med såpe. Badetøyet skal vera reint og takast på etter kroppsvask.
 • Det er ikkje tillate å bada med undertøy.
 • Bleieborn skal bruka godkjent badebleie.
 • Springing i våtsonene er ikkje tillate.
 • Du må aldri trekka andre under vatn eller stupa/hoppa på andre.
 • Stuping er kun tillate i treningsbassenget fra stupetårnet og på kortsida ved stupetårnet.
 • Sklia kan kun nyttast av ein av gongen. Følg anvisingane og grønt lys.
 • All bading er på eige ansvar.
 • Slå alarm til badevertane om du oppdagar personar som treng hjelp.
 • Badetida er maks 2 timar frå ein går inn til ein går ut vendekorset.