Baby og born

Vasstilvenning og symjing frå 3 mnd til 10 år.

Det aldri er for seint å starte med vasstilvenning! Alle kursa tek omsyn til det enkelte born sitt utgangspunkt. Kontakt oss om du er usikker på kva gruppe du og ditt barn passar i.

Baby 1

Babysymjing for dei minste, aldersgruppe 3–8 mnd. Hovudfokus er tilvenning samt læring av grep og teknikkar. Sosialt og kjekt for store og små, progresjon er alltid på barnet sine premissar. Me oppfordrar både mor og far til å delta, gjerne saman ein gong eller to om det er mogleg.

Baby 2

Vidareføring av erfaring frå Baby 1, aldersgruppe 7–24 mnd. Her er litt meir avanserte øvingar baserte på kunnskap frå forrige kurs. Borna er litt eldre og meir robuste, men progresjon, leik og læring er som alltid, på borna sine premiss!

Småbornssymjing

Ei gruppe for born som har fulgt babysymjinga og er klare for nye utfordringar. Aldersgruppe 1–4 år.

Trygg i vatn

Vasstilvenning for born frå 4–10 år. Frå å verta komfortabel med vassprut i andletet, til å flyte, leike, dukke og symje. Dette kurset passar for alle born som enten trivs godt eller ynskjer å stortrivast i vatn.

Haust/vinter 2023

Tilboda vert sett opp to gonger i haust og går over 8 veker kvar gong.

Baby 1

Torsdag kl 11:00

oppstart 17.08.2023

Baby 2

Torsdag kl 12:00

oppstart 17.08.2023

Småborn

Torsdag kl 17:15

oppstart 17.08.2023

Trygg i vatn 4–8 år

Pris for kvart tilbod:

Kr 1800,-

Booking 

dag@hardangerbadet.no

 Oppstart forløp 1 i veke 33 (17. august)
Oppstart forløp 2 i veke 42 (19 oktober)
Send e-post for påmelding.

Foto: Visit Hardangerfjord
Hardangerbadet i Øystese - aktivitetar for store og små