Verdiskaping i Hardangerbadet

Hardangerbadet vil skapa store verdiar for Kvam, Jondal og resten av Hardanger.

Verdi for Kvam, Jondal og resten av Hardanger:

 • Investering i Hardangerfjord hotell og Hardangerbadet - 235 millionar kroner eks. mva.
 • Topp moderne symjeanlegg som er ope heile året
 • Nytt symjetilbod til innbyggjarar, hyttefolk og andre besøkjande
 • Nye helsetilbod lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Attraktive helsearbeidsplassar med høg kompetanse
 • Sikrar 25 eksisterande og etablerar omlag 30 nye arbeidsplassar
 • Årlege ringverknader for lokalsamfunnet er rekna til 50 millionar kroner
 • Det vert meir attraktivt å bu og leva i Hardanger
 • Hardanger vert meir ettertrakta som reisemål

Verdi for Kvam herad:

 • Moderne anlegg for skulesymjing - jf. nye krav om symjeopplæring i skulen
 • Årleg auka eigedomsskatt
 • Årleg reduserte nettokostnader
 • Heradet sparar midlar sidan:
  · Rehabilitering av dagens anlegg vert dyr
  · Nytt kommunalt anlegg vil kosta vesentleg meir (jf. Voss)
  · Årlege kostnader vil vera monaleg mindre enn for eit reint kommunalt anlegg
Hardangerbadet
Prosjektutvikling: LAB entreprenør AS, Link arkitektur, ABO - plan & arkitektur, Multiconsult AS
Eigarar: Hardangerbadet eigedom AS, Kvam herad, Hardangerfjord Eiendom AS (LAB Eiendom AS)
hardangerfjord-hotel-by-fjordtind-svart
47f0f7b6-69ee-473b-b66c-770d51182866
Helse-i-Hardanger-liten