Hardangerbadet

Hardangerbadet er eit fyrtårnprosjekt med helsepark, bade- og symjeanlegg, hotell og visningssenter for laks, lokalisert i Øystese. Byggestart var sommaren 2018 - opning vert 15. desember 2019.  >>Les meir

Ny nettside er under utarbeiding. Forventa lansering er 1.11.

Innhald

Hardangerbadet vil husa eit mangfald av tenester fordelt over tre etasjar.
>>Les meir

Verdiskaping

Hardangerbadet vil skapa store verdiar for Kvam, Jondal og resten av Hardanger.
>> Les meir
Hardangerbadet
Prosjektutvikling: LAB entreprenør AS, Link arkitektur, ABO - plan & arkitektur, Multiconsult AS
Eigarar: Hardangerbadet eigedom AS, Kvam herad, Hardangerfjord Eiendom AS (LAB Eiendom AS)